Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Võ Thị Anh Thư
Female
14/01/1992
Vĩnh Long
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Basic level
Level A

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
Negotiation