Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

ĐÀO THỊ NGỌC MAI
Female
17/02/1997
ẤP 1, TÂN THÀNH, BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, xã Tân Thành, Huyện Tân Uyên, Bình Dương
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
Negotiation