Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Mai Thị Oanh
Female
29/09/1996
1022, ĐƯỜNG 18, LINH TRUNG, THỦ ĐỨC
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Under 1 Year
3 - 5 Million VND