Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Phạm Thế Anh
Male
08/04/1984
No.14, Quarter 4, Truong Chinh Street, Trang Bom Town, Dong Nai Province
Married

Thông tin bằng cấp

Bachelor of Engineering
English
Trung cap
Vocational Certificate
College

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
10 - 15 years
Negotiation