Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn

Hạn nộp: 24/09/2018

Ngày đăng: 24/07/2017 09:00

I/ Mục đích công việc

  • Tạo sự quản lý hiệu quả trong công việc
  • Hướng dẫn, giúp đỡ để định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho công việc.
  • Trách nhiệm công việc không bị lặp lại và tránh việc chồng chéo trong công việc.

II/ Nhiệm vụ cụ thể/ Responsibility:

1.      Thưc hiện công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng.

2.      Thực hiện theo sự hướng dẫn về kỹ thuật của kỹ thuật chuyền.

3.      Vệ sinh máy vào mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc.

4.      Mở máy/Khởi động máy 2 đến 3 lần, nếu phát hiện máy bị hư thì báo ngay cho Tổ bảo trì sửa chữa, tuyệt đối không được tự sửa chữa.

5.      Thường xuyên kiểm tra dầu trong máy/ngày.

6.      Kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động như dây cudoa, bảo hiểm kim.

7.      Khi nhận máy, người ngồi máy phải kiểm tra ngay xem máy có bảo hiểm dây cu doa và bảo hiểm kim không. Trường hợp phát hiện thấy máy không có bảo hiểm dây cudoa và bảo hiểm kim thì phải báo ngay cho Tổ bảo trì lắp đặt.

8.      Trong khi sử dụng máy, tuyệt đối chấp hành theo sự hướng dẫn của Tổ bảo trì, Tổ trưởng và Nhân viên Kỹ thuật.

9.      Khi làm việc, phải đúng vị trí, công đoạn do tổ trưởng sắp xếp, chú ý việc hướng dẫn kỹ thuật của kỹ thuật.

10.  Thường xuyên theo dõi số lượng hàng, báo cáo cho Tổ trưởng.

11.  Khi phát hiện ra các dạng lỗi phải báo ngay cho Tổ trưởng, Kỹ thuật giải quyết.

12.  Tắt máy, tắt điện, vệ sinh máy khi nghỉ giữa ca và ra về.

IV/ Tiêu chuẩn:

1.      Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn trên lớp 5

2.      Kỹ năng: có khả năng làm loại sản phẩm của Công ty,

3.      Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong xí nghiệp sản xuất.

4.      Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp cao.

III. Chế Độ:

      Được đào tạo 

     Tham gia đầy đủ chính sách theo nội quy công ty.

      Thời giam làm việc thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Bạn vui lòng Đăng nhập để xem thông tin liên hệ nhà tuyển dụng