Kết quả tìm kiếm ứng viên

Ngành nghề:

Địa điểm:

Giới tính: Female
Ngày sinh:
Kinh nghiệm:

Ngành nghề:

Địa điểm:

Giới tính: Male
Ngày sinh:
Kinh nghiệm:

Ngành nghề:

Địa điểm:

Giới tính: Male
Ngày sinh:
Kinh nghiệm:

Ngành nghề:

Địa điểm:

Giới tính: Male
Ngày sinh:
Kinh nghiệm:

Ngành nghề:

Địa điểm:

Giới tính: Male/Female
Ngày sinh:
Kinh nghiệm:

Ngành nghề: Sale/Business

Địa điểm: An Giang Can Tho

Giới tính: Male
Ngày sinh: 26/08/1992
Kinh nghiệm: 2 - 5 years

Ngành nghề: Technical Mechanical/Mechanical eginering/Welding Sale/Business

Địa điểm: Quang Nam Thua Thien Hue Da Nang

Giới tính: Male
Ngày sinh: 13/09/1989
Kinh nghiệm: 5 - 10 years

Ngành nghề: Administrative/clerical/Reception Accounting/Auditing Sale/Business

Địa điểm: Binh Duong

Giới tính: Female
Ngày sinh: 14/06/1991
Kinh nghiệm: 5 - 10 years

Ngành nghề: Administrative/clerical/Reception

Địa điểm: Binh Duong

Giới tính: Female
Ngày sinh: 01/01/1993
Kinh nghiệm: 2 - 5 years

Ngành nghề: QA/QC Manufacturing Electrical/Electronics

Địa điểm: Binh Duong

Giới tính: Male
Ngày sinh: 01/01/1993
Kinh nghiệm: 1 - 2 years

Ngành nghề: Administrative/clerical/Reception

Địa điểm: Dong Nai

Giới tính: Female
Ngày sinh: 28/03/1990
Kinh nghiệm: 1 - 2 years

Ngành nghề: Manufacturing Purchasing Warehouse

Địa điểm: Dong Nai

Giới tính: Female
Ngày sinh: 01/12/1992
Kinh nghiệm: 1 - 2 years

Ngành nghề: Warehouse Human resource

Địa điểm: Ho Chi Minh Binh Duong

Giới tính: Female
Ngày sinh: 05/05/1984
Kinh nghiệm: 2 - 5 years

Ngành nghề: Administrative/clerical/Reception Human resource

Địa điểm: Ho Chi Minh Binh Duong

Giới tính: Female
Ngày sinh: 19/11/1984
Kinh nghiệm: 5 - 10 years

Ngành nghề: Administrative/clerical/Reception Sale/Business

Địa điểm: Dong Nai Ho Chi Minh

Giới tính: Female
Ngày sinh: 02/06/1994
Kinh nghiệm: 1 - 2 years

Ngành nghề: Administrative/clerical/Reception Manufacturing Interpreter/Translator

Địa điểm: Dong Nai Binh Duong

Giới tính: Female
Ngày sinh: 01/11/1992
Kinh nghiệm: 1 - 2 years

Ngành nghề: Accounting/Auditing

Địa điểm: Ho Chi Minh

Giới tính: Female
Ngày sinh: 07/11/1994
Kinh nghiệm: 2 - 5 years

Ngành nghề: Manufacturing Human resource

Địa điểm: Dong Nai Binh Phuoc Ho Chi Minh Binh Duong Long An

Giới tính: Male
Ngày sinh: 01/07/1993
Kinh nghiệm: 2 - 5 years
Xem thêm