BẢNG GIÁ DỊCH VỤ (DÀNH CHO DOANH NGHIỆP)

FREE / 200 Ngày

Gói miễn phí
Bảng giá chỉ dành cho Nhà Tuyển Dụng Bạn có thể gia hạn hoặc mua thêm số lượng tùy chọn
Số lượng tin đăng: 50
Số lượng ứng viên được xem: 5
Số lượng tin tuyển gấp: 20

200.000 / 240 Ngày

Gói phổ thông
Bảng giá chỉ dành cho Nhà Tuyển Dụng Bạn có thể gia hạn hoặc mua thêm số lượng tùy chọn
Số lượng tin đăng: 200
Số lượng ứng viên được xem: 100
Số lượng tin tuyển gấp: 100

800.000 / 360 Ngày

Gói năng động
Bảng giá chỉ dành cho Nhà Tuyển Dụng Bạn có thể gia hạn hoặc mua thêm số lượng tùy chọn
Số lượng tin đăng: 500
Số lượng ứng viên được xem: 300
Số lượng tin tuyển gấp: 100