BẢNG GIÁ DỊCH VỤ (DÀNH CHO DOANH NGHIỆP)

FREE / 300 Ngày

Gói miễn phí
Bảng giá chỉ dành cho Nhà Tuyển Dụng Bạn có thể gia hạn hoặc mua thêm số lượng tùy chọn
Số lượng tin đăng: 70
Số lượng ứng viên được xem: 5
Số lượng tin tuyển gấp: 50

200.000 / 400 Ngày

Gói phổ thông
Bảng giá chỉ dành cho Nhà Tuyển Dụng Bạn có thể gia hạn hoặc mua thêm số lượng tùy chọn
Số lượng tin đăng: 300
Số lượng ứng viên được xem: 200
Số lượng tin tuyển gấp: 150

800.000 / 360 Ngày

Gói năng động
Bảng giá chỉ dành cho Nhà Tuyển Dụng Bạn có thể gia hạn hoặc mua thêm số lượng tùy chọn
Số lượng tin đăng: 500
Số lượng ứng viên được xem: 300
Số lượng tin tuyển gấp: 100